Om skolan

I waldorfskolan tas det hänsyn till människans dygnsrytm. Undervisningen sker i periodlektioner på morgonen i ett ämne i sänder under tre till fyra veckor. Avsikten är, att eleverna skall få möjlighet att fokusera och helt och fullt kunna leva sig in i ett ämnesområde i sänder. Muntlig förmedling och elevernas egen bearbetning av stoffet har en framträdande roll i vår undervisning.

Waldorfskolan har en egen kursplan som komplement till den nationella kursplanen Lgr11. Skriftliga omdömen utdelas varje läsår. Skolan är en betygsfri skola och bokstavsbetygs sätts enbart i årskurs 9. Eleverna gör de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.

Barn i skolan som målar på på en tavlan

Waldorfpedagogik

Waldorfskolan vill förmedla kunslkap om ekologiska, kulturella och globala sammanhang. Detta förutsätter fördjupning som arbetsform.

Arbetsformen är till en viss del periosundervisning, det vill säga att klassen under ett antal veckor två timmar varje morgon studerar samma ämne. Genom detta får eleverna sammanhängande tid att försjupa sig och utvecka förmånga till koncentraion och till att tränga in i lärostoffet.

Tematisk undervisning

Läroplanen återspeglar barnets utveckling. Studiet är anpassat på flera olika nivårer. Bland annat ska lärostoffet möta behov som eleverna har på olika åldersstadier.

Varje dag inleds med en morgonperiod där eleverna har tematisk undervisning under ett par veckor i exempelvis matematik, historia, svenska eller geografi. Detta gör att Waldorfskolans elever undviker en splittrad kunskapskontext och eleverna får möjlighet att fokusera och fördjupa sina kunskaper i lugn och ro.

Fritidsverksamhet

Skolan har en fritidsverksamhet som heter Tallkotten.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nibh at orci, in sed. Quis scelerisque nibh erat vestibulum tristique eu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nibh at orci, in sed. Quis scelerisque nibh erat vestibulum tristique eu.

Fester och högtider

I Steinerskolan finns en tydlig rytm, en dags-, vecko- och årsrytm. Med den tydliga rytmen medvetandegörs barnen om tiden och om årets och årstidernas gång. I förberedelserna och firandet av fester och högtider, får barnen ta del
av vår kulturtradition och görs medvetna om vårt kulturarv.

Vi samtalar om vilka traditioner och högtider som firas av barnen i gruppen och vi ser att man kan fira högtiderna på många sätt och att olika högtider firas i olika länder och kulturer.

Mikaelifirandet

Hösten har sin egen karaktär och i slutet av september firar vi Mikaelifesten med ett färgglatt skördebord. Tillsammans med föräldrarna drar vi ut i skogen och leker jakt på draken och gör olika modprov. Kampen mot den onda draken är en symbol för modet att bekämpa det onda i världen och i oss själva.

Martinfesten

I november är det dags för martinfesten, där temat är medkänsla med de sämre lottade. Förebilden är St Martin, den romerske krigaren som blev munk. De yngre barnen firar då lyktfesten med egenhändigt tillverkade ljuslyktor.

Adventsprialen

Advent och julavslutningen är nästa högtid. Då kan klasserna visa upp något inför terminsslutet som de arbetat med. Ibland har medarbetarna satt upp ett julspel för elever och föräldrar.

Maskeraden

Maskeraden är alltid före sportlovet. Den har varje år ett visst tema, exempelvis världens länder, den fantastiska skogen, det sagolika havet.

Skolkökets filosofi

I skolköket på Rudolf Steinerskolan ska det lagas god, näringsrik och i största möjliga utsträckning ekologisk mat. Just nu har vi cirka 90 % ekologiska och biodynamiska råvaror. Lunchen lagas från grunden, på färska råvaror i skolans kök.

Maten ska påverka både de som äter den, miljön och världens resurser positivt. Att följa säsongen är en viktig del i matlagningen både för miljön och för smakernas skull. Främst serveras vegetarisk kost men kött och fisk förekommer också (1 dag varje vecka har vi kött eller fisk). Varje vecka bakas eget bröd till soppan, ofta på surdeg

Förskoleklassen och klass 1-3 äter i sina klassrum och klass 4-9 äter i skolans matsal. Varje klass äter med sin klasslärare och lunchen är en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Köket lagar också mellanmål till fritidshemmets och förskoleklassens mellanmål.

I köket finns engagerad personal som brinner för matlagning och fina råvaror. Köket är en integrerad del av skolans dagliga verksamhet och har som mål att se till allas behov, även de med specilkost.

Målet är att laga enkel, god och näringsriktig mat så att eleverna på Rudolf Steinerskolan, förskolan och fritids känner sig både mätta och nöjda efter skollunch och mellanmål.