Ansök

Ansökan till Rudolf Steinerskolan årskurs 1-9 med förskoleklassen görs via ett digitalt ansökningsformulär under ansökan. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarnas uppgifter fyllas i, annars ogiltigförklaras ansökan. Adressuppgifter som anges i formuläret skall vara vårdnadshavarnas folkbokföringsadress. När ansökan är inskickad sänds ett bekräftelsemejl till vårdnadshavare 1 och 2 via e-post.

Vårdnadshavare ansvarar för att uppdatera skolan om ändrade uppgifter. Kontrollera att du fyllt i alla fält innan du klickar på ”Skicka”. Rudolf Steinerskolan tillämpar kösystem till de olika klasserna. Placeringen i kön bestäms av det datum då elevansökan inkommit till skolan. Mer om kösystemet hittar du här

Rudolf Steinerskolan tillämpar kösystem till de olika klasserna. Placeringen i kön bestäms av det datum då elevansökan inkommit till skolan.

Öppet hus

Rudolf Steinerskolan i Göteborg är en waldorfskola med cirka 230 elever från förskoleklass upp till klass 9. Skolan grundades 1965 och erbjuder idag undervisning i egna vackra lokaler på Tallhöjdsgatan i Torpa.