Välkommen till Rudolf Steinerskolan!

Rudolf Steinerskolan i Göteborg är en waldorfskola med cirka 230 elever från förskoleklass upp till klass 9. Skolan grundades 1965 och erbjuder idag undervisning i egna vackra lokaler på Tallhöjdsgatan i Torpa.

Lust att lära

Rudolf Steinerskolans waldorfpedagogik vill utveckla elevernas fria tänkande, deras kreativitet, initiativförmåga, samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Dessutom är medkänsla, solidaritet och en sund självbild viktiga mål i arbetet med våra elever.

Kreativitet

På en waldorfskola går hela eleven i skolan. Det betyder för oss, att utöver teoretiska kunskaper, som utvecklar människans tänkande, tilltalas eleverna genom viljan och känslan. Ett lustfyllt lärande är självklart för oss och därför finns musik, hantverk, bild och rörelsekonsten eurytmi med som en naturlig del av undervisningen.

Naturnära undervisning

Undervisning med konstant samspel med naturen är självklar för oss. Rudolf Steinerskolan är belägen på en höjd med underbar utsikt över staden. Runtom finns tallskog och bergsknallar, här kan man tidiga morgnar stöta på harar och rådjur. Vi har en egen odlingsträdgårs där barnen får lära sig att plantera.

Tematisk undervisning

Varje dag inleds med en morgonperiod där eleverna har tematisk undervisning under ett par veckor i exempelvis matematik, historia, svenska eller geografi. Detta gör att Waldorfskolans elever undviker en splittrad kunskapskontext och eleverna får möjlighet att fokusera och fördjupa sina kunskaper i lugn och ro.

Fester och högtider

I Steinerskolan finns en tydlig rytm, en dags-, vecko- och årsrytm. Med den tydliga rytmen medvetandegörs barnen om tiden och om årets och årstidernas gång. I förberedelserna och firandet av fester och högtider, får barnen ta del av vår kulturtradition och görs medvetna om vårt kulturarv.

Vi samtalar om vilka traditioner och högtider som firas av barnen i gruppen och vi ser att man kan fira högtiderna på många sätt och att olika högtider firas i olika länder och kulturer.

Anna Berg, alumni

“Skolan erbjuder en stor variation av olika lärstilar. Jag älskade att kunna utvecklas i min egen takt.”

Agneta Sandqvist, Lärare

“Utbildning gör oss inte bara smartare, det utvecklar oss också som människor. Och här på Seinerskolan vill vi att barnen ska utvecklas inom alla områden för att förberedas inför livet som vuxna”

Mats Lindholm, Förälder

“Min dotter vill inte lämna fridids när jag kommer och hämtar henne på skolan, det kallar jag för ett bra betyg på en skola”

Pelle Svensson, alumni

“Skoltiden på Steinerskolan var fantastisk. Ingen dag var den andra lik och vi hade alltid kul på varenda lektion. Har med mig allt jag lärde mig än idag.”